Our Achievers

These are the Committed, Energitc & Hard Working Team of LBS International which makes them backbone of Direct Selling Industry in general and Mi Lifestyle Marketing Global Private Limited in particular.

Let us Cheer for them.

Akhilesh Agarwal

Shahnawaz Alam

Veer Singh

Miss. Anshu Devi

Sooraj Kumar

DHARMRAJ

Dr. Rakesh Gupta

Lavkush Kumar

Mahesh Chandra

Nisha Singh Bhadauria

Nandlal Saharia

Dr. Subhash Kumar

S N Nagaraj

Dr. Mahesh Chandra

Sunita Mishra

Santhi M

Pranjal Mishra

Muhammedkutty

Manoj Gangwar

Maj. Khinwa Singh & Ashu Kanwar

Mohit Sain

Mukesh Kuri

Kavitha Bai Kalidas

Jacob C

Om Prakash Katariya

Dr. Shushma S

Umesh Naik

Purendra Naik K

P Muthu Kumar

Arpit Gupta

Dr. Amit Majumder

Dr. Bhoopendra Singh

Vikas Jaiswal

Sarvesh Verma

Sathish Jaiswal

Sunil Masih

Nand Lal Saharia

Chunni Devi

Kusum Verma

Deepak Dubey

Siddesh D M

Manju Naik

Dr. Ravikumar R K

Preet Praveen

Kusama Devi

Samina Khan

© 2024 All right Reserved. Design and Developed by Hackney solutions