Our Achievers

These are the Committed, Energitc & Hard Working Team of LBS International which makes them backbone of Direct Selling Industry in general and Mi Lifestyle Marketing Global Private Limited in particular.

Let us Cheer for them.

Rakhi Sehgal

Satish Jaiswal

Nisha Singh Bhadauria

Mohan Swaroop

Man Singh Meena

Radhika Dubey

Rakesh Agarwal

Abhishek Agarwal

Rajani C R

Mahendra Kumar

Krishnakant Dubey

Ravi Prakash Yadav

Ramendra Kumar Maurya

Braj Mohan Singh

Sharvagya Srivastava

Nadeem Ahamad

Vishamvar Dayal Rajput

Sunita Gautam

Kalpna Singh

Man Singh Meena

Horam

Anmol Agarwal

Dr. Altaf Husain Khan

Shashi Singh

Jayanthi Roy

Dr. Ravi Kumar

Akhilesh Agarwal

Dr. Shailendra Verma

Vinoda E

Jyoti S Kamble

Meghana J

Sumaya

Reshma Bano

S N Nagaraj

Geeta Rani

Nandeesh C N

Sadashiv Kamble

Lakshman Prasad

Jyoti Sarkar

Mohd. Shakeel

Manoj Kumar Verma

Madan Mohan Mishra

Hans Kawar

Bikash Roy

Sunita Kanwar

Krishankant Dubey

Lokman

Vidya Sharma

Rehka Singh

Padma Singh

Dr. Prem Shankar

Pradeep Kumar

Raj Pal Singh

Anitha N

Dr. Pradip Kumar Dutta

Muzamil Pasha

Vivek H D

Garima Verma

Shivashankar K V

Vandana Singh

Braj Mohan Singh

Sudama

Girish K

Shashikala Joseph

Mrs. Kirti Katiyar

Nand Lal Saharia

Mrs. K John

Mohammad Saleem

Priyanka Kanwar

Akhilesh Kumar Agarwal

Manoj Kumar Yadav

Sunita Gautam

Sonal Arya

Dr. Sushma

Jyothi Jaiswal

Geeta Devi

Ramprasad Yadav

Navnita Dash

Kiran Mishra

Nitu Gupta

Vishnu Kumar

Anand MD

Saroj Gangwar

Anjum Khan

Jayathirtha A S

Dileep Kumar Verma

Geeta Singh

Brahm Prakash Arya

Ram Vilash

© 2021 All right Reserved. Design and Developed by Hackney solutions