Our Achievers

These are the Committed, Energitc & Hard Working Team of LBS International which makes them backbone of Direct Selling Industry in general and Mi Lifestyle Marketing Global Private Limited in particular.

Let us Cheer for them.

Dr. Ramu Saini

Akhilesh Agarwal

Dr. Shailendra Verma

Vinoda E

Jyoti S Kamble

Meghana J

Sumaya

Reshma Bano

S N Nagaraj

Geeta Rani

Nandeesh C N

Nisha Singh Bhadauria

Sadashiv Kamble

Lakshman Prasad

D S Kedavari

Jyoti Sarkar

Mohd. Shakeel

Manoj Kumar Verma

Anupam Verma

Madan Mohan Mishra

Hans Kawar

Bikash Roy

Bisal Gosh

Dr. Vinod Yadav

Sunita Kanwar

Krishankant Dubey

Lokman

Vidya Sharma

Rehka Singh

Santhosh Kumar Mishra

Padma Singh

Dr. Prem Shankar

Pradeep Kumar

Raj Pal Singh

Anitha N

Dr. Pradip Kumar Dutta

Muzamil Pasha

Vivek H D

Garima Verma

Shivashankar K V

Vandana Singh

Braj Mohan Singh

Sudama

Girish K

Shashikala Joseph

Mrs. Kirti Katiyar

Nand Lal Saharia

Mrs. K John

Mohammad Saleem

Priyanka Kanwar

Akhilesh Kumar Agarwal

Manoj Kumar Yadav

Sunita Gautam

Sonal Arya

Dr. Sushma

Jyothi Jaiswal

Geeta Devi

Ramprasad Yadav

Navnita Dash

Kiran Mishra

Nitu Gupta

Vishnu Kumar

Anand MD

Saroj Gangwar

Anjum Khan

Jayathirtha A S

Dileep Kumar Verma

Geeta Singh

Brahm Prakash Arya

Ram Vilash

© 2020 All right Reserved. Design and Developed by Hackney solutions