Our Achievers

These are the Committed, Energitc & Hard Working Team of LBS International which makes them backbone of Direct Selling Industry in general and Mi Lifestyle Marketing Global Private Limited in particular.

Let us Cheer for them.

Pramod Singh

Manoj Kumar

Dr. Mahesh Chandra

Rakhi Sehgal

Dr. Sushma S

Shantabai Anand

Purendra Naik K

Alpna Tiwari

Dr. Sarvesh Kumar

Dr. Santosh Potadar

Dr. Swapan Kumar Biswas

Shailaja S

Rakesh Agarwal

Narayan Raddi

Vikas Gupta

Kusuma Devi Vishwakarma

Rajesh Kr. Mishra

Sunil Kumar Thakur

Kavita Arya

Yughadar S N

Shwetha Prasanna

Akhilesh Kr. Agarwal

Nandish

Dr. Sharanabasava

Dutta P K

Yathish C G

Vikas Joshi

Jyoti Jaiswal

R B Yadav

Arpit Gupta

Jaythirtha A S

Akanksha Jaiswal

Suman Nag

Virendra Singh

Rajat Jaiswal

Shridhar H R

Mohammad Izhar

Mohammad Shakeel

Swati Gupta

Kalpna Singh

Siddesh D M

Rekha P K

Bhoopendra Singh

Miss. Kismat

Shantinath

D K Asthana

Mahendra Kumar

Dr. Amit Majumder

Prem Shankar

Mishri Lal

Ashu Kanwar

Satish Jaiswal

Ashish Jaiswal

Anand S N

Dr. Ravikumar R K

Anand M D

Nitu Gupta

Kapil R Shinde

Arpna Yadav

Mukesh Singar

Ajay Gupta

Vishnu Kumar

Rachit Singh

S K Arya

Chunni Devi

Prakash Kumar Jena

Dr. AK Diwakar

Praveen H R

Dr. Muttappa Yatnal

Jyoti Prajapati

8th Winner

7th Winner

6th Winner

5th Winner

4th Winner

3rd Winner

2nd Winner

1st Winner

Dr. Naresh Kumar Kumawat

Muhammad C

Lilly Stella Mary

Pramod Kumar Singh

Shalini Singh

Avika Singh

Nandlal Saharia

N Prakash

© 2021 All right Reserved. Design and Developed by Hackney solutions